SAIN

Dana 04. decembra 2010. godine sam promovisan u  akademika Srpske akademije naučnika i izumitelja (SAIN). Promocija je održana u maloj vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci. Ispred  SAIN je bio prisutan akademik Petrašković Zoran.

Prvo kontakte sa Srpskom akademijom naučnika i izumitelja sam ostvario preko akademika Milijana Stojanica za vrijeme sajma inovacija Arhimed 2009 koji je održan u Moskvi. Nakon toga me je akademik Stojanić predložio za redovnog člana Srpske akademije naučnika i izumitelja gdje sam primljen 28. 10. 2009. god.a promovisan sam u zvanje akademika Srpske akademije naučnika i izumitelja 04. 12. 2010 godine.

Srpska akademija naučnika i inovatora je osnovana 2004. godine u Zemunu, Beograd. Prvi predsjednik je bio akademik Savo Bojović, prvi potpredsjednik je bio akademik Miloš Katić a prvi sekretar je bio akademik Mate Zubac.

Trenutni predsjednik je akademik Rato Ninković

Akademik SAIN AKADEMIJE mogu postati izumitelji, pronalazači i naučnici koji u svom posjedu imaju IZUM-PRONALAZAK iz bilo koje oblasti. Koji ima inovativni nivo i koji je industrijski primjenljiv i kao novo stanje tehnike priznat patentom u zemlji ili inostranstvu ili objavljene naučne radove i da je nagrađivan prikladnim nagradama i čija primjena izumitelju ili naučnom radniku omogućuje egzistenciju, bez obzira na njegovo obrazovanje.    Mora da zadovoljava sve moralne uslove. O članstvu u akademiji odlučuje Sud časti.

  • 014 a
  • 018 a
  • 019 a
  • 020 a

Osnovni zadatak Akademije SAIN je da vrši okupljanje organizacija pronalazača i pruža im usluge na principu dobrovoljnosti, kako bi postigli što bolje rezultate. 

Krajnji cilj delatnosti akademije SAIN-a sadržan je u nastojanju da se pruži značajan doprinos tehnološkom razvoju i napretku društva u cjelini, čime akademija daje značajan doprinos u ukljičivanju Srbije u savremenu međunarodnu podjelu rada